Nabídka stáží

 

 

Nabízíme bezplatné stáže pro studenty sociálních a právních oborů na VŠ a VOŠ a pracovníky sociálních a veřejných služeb.

Stáže pro studenty

Přednost mají zájemci, kteří stáž spojí s výkonem práce dobrovolníka.

Stáže pro pracovníky jiných organizací

Přednost mají zájemci, jejichž zaměstnavatel poskytne výměnou bezplatnou stáž našim zaměstnancům.