OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JEKHETANI LUMA

Aktuality

Popis realizace služby Intervenční centrum Mladá Boleslav 15072017

Popis realizace služby Krizová linka LUMA 15072017

Popis realizace služby Podpora rodiny 15072017

Popis realizace služby Poradna LUMA 15072017

Popis realizace služby Terenní program LUMA 15072017

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2016 - účetní část

 

Ocenění Intervenčního centra Mladá Boleslav od Policie ČR

 

Tisková zpráva ze dne 29. 6. 2017

Počet obětí trestných činů, využívajících bezplatnou odbornou pomoc, narůstá
V letošním roce evidujeme již 32 uživatelů této služby, což je o 7 více nežli ve stejné době vloni. Služba je zpravidla poskytována po dobu několika týdnů či měsíců, v případě potřeby i déle. Kromě poskytování právních informací a pomoci se sepisováním listin obětem nabízíme doprovázení k jednáním na Policii ČR a k soudu v pozici důvěrníka, což klienti velmi vítají. Pomoc je určena obětem všech trestných činů včetně zvláště zranitelných. Pokud je obětí osoba mladší 16 let, je poskytována prostřednictvím zákonného zástupce. Služba je letos nově určena nejen obětem z okresu MB, ale i Mělník a Semily. Lidem v tíživé finanční situaci nabízíme na nezbytnou dobu bezplatnou materiální pomoc, zejména trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. To platí i pro klienty 5 druhů sociálních služeb, které poskytujeme ambulantně v poradně na adrese Nerudova 691, Mladá Boleslav, a dále vždy ve čtvrtek v době od 12 do 16 hodin v Mnichově Hradišti, kde nám Město Mnichovo Hradiště opět umožnilo využívat zdarma prostory ve Volnočasovém centru. V rámci terénních služeb působíme na území celého okresu MB. V roce 2016 byly sociální služby (odborné sociální poradenství, terénní programy, intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a telefonická krizová pomoc) poskytovány celkem 570 osobám prostřednictvím 2500 kontaktů či intervencí.

Projekt Pomoc obětem trestných činů 2017 je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky a Středočeského kraje.
Činnost organizace je podporována městem Mnichovo Hradiště a statutárním městem Mladá Boleslav.
Sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem a Evropskou unií.

Martina Brzobohatá,
ředitelka LUMA MB, z. s.

Tisková zpráva ze dne 10. 1. 2017

Oběti trestných činů mohou čerpat bezplatnou odbornou pomoc
Služba poskytovaná spolkem Jekhetani Luma – Společný Svět z Mladé Boleslavi byla rozšířena na okresy Semily a Mělník. V loňském roce ji využívalo přes 50 obětí.

Obětem a jejich blízkým se v důsledku trestného činu často změnil život od základu. Služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti pomáhá zorientovat se v situaci a projít tímto náročným obdobím. Je určena obětem jakýchkoli trestných činů, které neznají nebo dostatečně neznají svá práva dle zákona o obětech trestných činů anebo práva poškozeného podle trestního řádu, nemají dostatečné informace o průběhu trestního řízení, o postavení poškozeného anebo svědka, a zároveň tato práva chtějí znát anebo potřebují podporu k tomu, aby svých práv mohly využít. Obětem mladším 16 let je služba je poskytována zákonnému zástupci. Mnozí lidé potřebují získat či posílit pocit, že jejich případ a situace někoho skutečně zajímá a že může získat účinnou odbornou a komplexní pomoc. Část obětí potřebuje získat pomoc v oblasti materiálního zabezpečení, neboť se v důsledku trestného činu dostala do tíživé finanční situace, a také informace o dalších návazných dostupných službách, vhodných k řešení jejich situace, neboť se v oblasti neorientují. Klientům je poskytována podpora k naplňování výše uvedených práv formou osobních, telefonických a písemných konzultací, prostřednictvím kterých jim jsou poskytovány právní informace, pomoc se sepisováním písemných podání (např. žádost o přijetí opatření k zabránění přímého kontaktu s pachatelem u zvlášť zranitelných obětí při prováděných úkonech, žádost na ochranu při výslechu či podání vysvětlení, žádost o zastupování zmocněncem bezplatně či za sníženou odměnu, žádost o nahlédnutí do spisu a nezbytná psychická podpora. Dále je poskytován doprovod k osobním jednáním na Policii ČR, u soudu, příp. u dalších institucí, přičemž při jednáních na Policii ČR a u soudu jsou pracovníci služby v pozici důvěrníka. Uživatelům ve finanční tísni je poskytována (jednorázově či opakovaně) materiální pomoc ve formě trvanlivých potravin a drogistického zboží a pomoc při zprostředkování dalších návazných služeb (např. psychoterapie). Klienti mohou konzultovat problém telefonicky či písemně v mezidobí mezi osobními schůzkami s poradenským pracovníkem. Služba byla v roce 2016, za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti a statutárního města Mladá Boleslav, poskytována více než 50-ti obětem.

Kontakty pro další informace o službě a objednání konzultace: tel. 774 607 840, 777 107 950, e-mail: luma@luma-mb.cz.
                                          
                                           V Mladé Boleslavi dne 7. 1. 2017
                                           Mgr. Martina Brzobohatá, vedoucí služby

 

Tisková zpráva ze dne 11. 10. 2016

Informujeme o povinné docházce do školky od září 2017

Rovný přístup dětí ke vzdělávání podporujeme již šestým rokem. Také letos vyhledávají terénní sociální pracovníci rodiny s předškoláky z takzvaně sociokulturně znevýhodněného prostředí z celého okresu Mladá Boleslav. V projektu došlo letos ke změnám v souvislosti s novou legislativou. Od září 2017 totiž bude poslední rok mateřské školy poprvé povinný. Tuto informaci šíří terénní sociální pracovníci při své práci po celém okrese. Pokud se setkají s rodinou s předškolákem, který do školky nyní nechodí, snaží se rodiče přesvědčit, aby dítě do školky dali ještě v tomto školním roce, i když zatím ještě toto povinné není. Ať již má dítě odklad nebo je předškolákem z důvodu dosažení věku 5 let do konce srpna 2016, pro naprostou většinu dětí je předškolní vzdělávání žádoucí. Děti s odkladem školní docházky mají školku od školského poradenského zařízení přímo doporučenou, ale i tak se najdou rodiče, kteří toto nerespektují a dítě nechávají doma. A co hůře, příliš se dítěti doma nevěnují. Smysluplné je proto docházet do školky třeba i od ledna 2017, neboť pro dítě je přínosný každý měsíc v mateřské škole.
Sociální pracovníci se proto snaží dostat do školky ještě v tomto školním roce všechny předškoláky z dané cílové skupiny. Rodinám je poskytována komplexní podpora, která v případě finanční tísně zahrnuje i bezplatnou potravinovou pomoc. Již tradičně spolupracujeme s obcemi, orgány sociálně právní ochrany dětí, pediatry, školskými poradenskými zařízeními a školami. Pokud by z vážných důvodů docházka do školky letos možná nebyla, mohou rodiče opět využít program „10 minut denně pro vaše dítě“, v němž se učí zábavnou formou připravovat své dítě na nástup do školy doma. Většinu překážek k předškolnímu vzdělávání dětí ve školce však lze při dobré vůli zákonných zástupců vyřešit. Další informace o projektu lze získat na tel. 774 607 840.

Tento projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje a Statutárního města Mladá Boleslav.

10. 10. 2016, Martina Brzobohatá

Tisková zpráva ze dne 5. 10. 2016

Hledáme dobrovolníky do Národní potravinové sbírky 2016
Akce se uskuteční v sobotu 12. listopadu od 8 do 20 hod v prodejně TESCO Mladá Boleslav. Lze si zvolit ze 2 směn: ranní 8 - 14:30 nebo odpolední 13:30 – 20hod. Dobrovolníci informují nakupující o smyslu akce, předávají nakupujícím seznam vhodných potravin do sbírky, přebírají a třídí darované potraviny. Jídlo bude opět distribuováno potřebným lidem přímo z našeho regionu, kteří se ocitli ve finanční tísni. Jedná se například o rodiče nezl. dětí – samoživitele, kterým druhý rodič neplatí výživné, o oběti domácího násilí a trestných činů. Zájemci ve věku od 15 let se mohou hlásit na tel. 777 107 950. Všem zájemcům předem děkujeme.
Martina Brzobohatá, ředitelka

Tisková zpráva ze dne 16. 8. 2016

Sociální poradna se stěhuje a hledá dárce vybavení nové provozovny
Spolek Jekhetani Luma – Společný Svět se koncem srpna přestěhuje do Nerudovy ulice 691 v Mladé Boleslavi, tedy o necelých 300 metrů od současné provozovny v Erbenově ulici. Kdo má zájem podpořit toto zařízení, poskytující pomoc obětem domácího násilí, trestných činů a lidem v krizi, má nyní příležitost. Hledáme dárce veškerého zařízení, které po záplavě potřebujeme obměnit a doplnit.
Upotřebíme stoly a židle kancelářské i jídelní, kuchyňskou linku a jídelní kout, pohovku či sedací soupravu, skříně a komody, koberce zátěžové a kusové, regály, knihovnu, křesla se stolkem, nástěnná a stropní svítidla, vzrostlé pokojové květiny, laserovou tiskárnu se skenerem, elektrický sporák, keramické obklady, celé role fáčoviny. V dětském koutku využijeme kočárek pro panenku, velké auto, odrážecí motorku, dětský stan či domeček, výtvarné potřeby a knihy. Odvoz můžeme zajistit. Dárci nechť nás kontaktují pro domluvu na tel. 774 607 840. Všem podporovatelům předem velice děkujeme.
Martina Brzobohatá, ředitelka

 

Tisková zpráva ze dne 14. 1. 2016

Pomáhat se nám daří již 12 let. Hledáme nové partnery.

Domácí násilí
Oběti domácího násilí byly vloni podporovány v rámci sociální služby „Intervenční centrum Mladá Boleslav“. Pomoc vyhledalo 63 žen a 1 muž ze všech společenských vrstev. V 53 rodinách byly svědky domácího násilí nezletilé děti. Ve srovnání s rokem 2014 přibylo 15 obětí. Většina klientek čerpala službu dlouhodobě, bylo provedeno 510 kontaktů či intervencí, včetně pomoci se sepisováním návrhů, žalob apod. Policie ČR v okrese Mladá Boleslav vykázala vloni ze společného obydlí 9 násilníků. V jediném případě došlo k tomu, že oběť odjela krátce po incidentu i s vykázaným násilníkem mimo bydliště. Dalších 8 obětí čerpalo pomoc intenzivně, u nich evidujeme 93 kontaktů či intervencí.

Oběti trestné činnosti
Poprvé byl vloni realizován projekt „Poskytování právních informací obětem trestné činnosti v okrese Mladá Boleslav“, který byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti. Podpořeno bylo 36 obětí, většinou opakovaně. Spektrum trestných činů bylo velmi pestré: opakovaně byl řešen například stalking neboli nebezpečné pronásledování ze strany bývalých partnerů, zanedbání povinné výživy neboli neplacení alimentů a podvody. Jedna z klientek, již několik let těžce poškozovaná vlastním manželem, jím byla dokonce křivě obviněna z přípravy nájemné vraždy jeho osoby. Manžel klientky byl následně ze 3 trestných činů obviněn Policií ČR a hrozí mu trest odnětí svobody na 2 až 8 let. Několika klientům byla poskytnuta pomoc k získání odškodnění. Za spolupráci na konkrétních případech obětí domácího násilí a další trestné činnosti děkujeme především Polici ČR. Projekt byl podpořen i na rok 2016.

Podpora vzdělávání dětí
Spolek vloni již popáté aktivizoval rodiče předškoláků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k zapsání a docházce dětí do školky alespoň na

poslední rok před nástupem do školy. Rodiče předškoláků, kteří do školky nemohli chodit, se učili systematicky připravovat své děti na nástup do školy doma. Terénní pracovníci spolupracovali s 63 rodinami z celého okresu. Projekt „Nová šance pro romské děti“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Za spolupráci na konkrétních případech děkujeme především pracovnicím OSPOD Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště.

Potravinová pomoc
Potravinová pomoc poskytovaná od listopadu 2015 může být čerpána nejen našimi klienty v náhlé nebo dlouhodobé finanční tísni, ale na i na doporučení OSPOD a starostů obcí z celého okresu, a to díky spolupráci s Potravinovou bankou Praha. K dispozici jsou trvanlivé potraviny.

K poskytování pomoci potřebujeme podporu
Poskytujeme 5 druhů sociálních služeb a další pomoc. Zveřejnění dalších statistik připravujeme. Lidem v krizi z okresu Mladá Boleslav odborně a bezplatně pomáháme již od roku 2004. Tým zkušených sociálních pracovníků je podporován právničkou s advokátní praxí a supervizorem. Vzhledem k tomu, že všechny služby a pomoc poskytujeme bezplatně, avšak zároveň některé projekty vyžadují kofinancování z vlastních prostředků, uvítáme jakoukoli podporu firem a jednotlivců.

V Mladé Boleslavi dne 14. 1. 2016
Martina Brzobohatá, ředitelka
Tel. 774 607 840